(Oppland Arbeiderblad)

Snøsmeltingen i fjellet går sakte. Det er den primære årsaken til at flomtoppen i Mjøsa lar vente på seg.

Samtidig som vannstanden i Randsfjorden er i ferd med å nå gult farenivå, kommer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med avventende meldinger om Gudbrandsdalslågen og Mjøsa.

I en pressemelding onsdag skriver de at snøsmeltingen fortsatt ikke har fått ordentlig fart på seg.

– For eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse, opplyser de.

Det er fortsatt varslet at det kan oppstå flom når smeltingen kommer ordentlig i gang, men NVE melder nå at man vil nå flomtoppen uten at det oppstår alvorlige skader.

Snart på topp

Til avisa Hadeland sa vakthavende hydrolog Stein Beldring tidligere i uka at det trolig ikke blir problemer på grunn av vannet i Randsfjorden.

– Det ser ikke ut til å bli noen problemer i vassdragene på Hadeland, inkludert Randsfjorden. Regulantene har god kontroll på situasjonen og nå er snart toppen nådd. Det skjer enten tirsdag eller onsdag denne uka, sa Beldring.

I Trysilvassdraget og øvre del av Glomma er allerede flomtoppen nådd.

Det betyr også at de første forsikringssakene vedrørende flommen har kommet. Gjensidige er blant selskapene som ber folk sikre eiendeler.

Gjensidige har registrert de første skademeldingene. De opplyser at meldingene kommer fra Trysil-området.

– Det typiske er at kjellere er fylt med vann. Det er viktig å gjøre alt man kan for å sikre bygninger, innbo, eiendeler, dyr, gård og grunn, forteller leder for skadeinnkjøp eiendom Per Christian Lygård i Gjensidige.

Startskudd

Lygård sier det foreløpig bare er snakk om et par saker, men at de likevel ser på det som et startskudd for vårflommen. Han oppfordrer også kunder til å sende inn skademeldinger digitalt.

Når det gjelder et større potensielt omfang, mener Lygård det vil starte først om en ukes tid.

– Dette er basert på regn og mer varme om natten. Vi er ekstra obs på Drammensvassdraget, men fortsatt kan dette gå ganske bra, sier han.

Lygård sier videre at de har tett dialog med både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og mannskap rundt om i landet. Dermed kan de være raskt på plass når det er behov for opprydding.

Dette er flområdene:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv
  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred