Ung voksen smittet på Vestre Toten – ukjent smittekilde