(Oppland Arbeiderblad)

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har flere ganger samarbeidet om å lage et åpenhetsbarometer som tar for seg innsynet i norske kommuner.

Nå er resultatene for 2022 klare, og de viser store sprik også blant kommunene i Innlandet.

Innlandet er rangert som nummer fem av landets elleve fylker, og ligger med en gjennomsnittlig score på 11,7 litt over landssnittet på 11,2 poeng.

Hamar og Elverum på bunn

Alle de 46 kommunene i Innlandet har svart på undersøkelsen.

Øverst i vårt fylke troner Dovre med en score på 19 av 20 mulige poeng.

Tett bak følger Sør-Aurdal på en delt andreplass med 18,5 poeng. Vestre Slidre kommer på plassen bak igjen, mens Øystre Slidre og Gjøvik havner på en delt sjetteplass med 16,5 poeng.

Nederst på fylkets åpenhetsbarometer havner Hamar og Elverum, med 3,5 poeng hver.

Les også

Vestre Toten hevder OA har opptrådt uetisk – nekter innsyn i hjemmetjeneste-rapport

To med toppscore

Å tilrettelegge for innsyn betyr blant annet å svare raskt på innsynskrav, ha gode, søkbare postlister og ha gode rutiner for rask tilgjengeliggjøring av politiske dokumenter.

Dette er blant faktorene som er undersøkt i åpenhetsbarometeret.

To kommuner har fått toppscore i årets undersøkelse; Rindal og Ørland fikk begge 20 poeng hver.

Det er kommunene som etter kriteriene i undersøkelsen i størst grad legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, slik Grunnlovens § 100 krever, ifølge rapporten som ble lagt fram i september.

«De har gjennomgående gode systemer og løsninger for å sikre åpenhet og innsyn, og gir allmennheten god tilgang til politiske dokumenter», heter det i rapporten.

Aller dårligst på åpenhet i Norge er Hvaler kommune, som fikk -2 poeng i årets undersøkelse. Lavest mulige score er -15 poeng.