Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger. Det viser en undersøkelse Statens vegvesen har gjort av nær 63.000 svinger i region øst.

Statens vegvesen har analysert 62.952 svinger på veier med fartsgrense mellom 60 og 90 kilometer i timen. Studien er utført langs veinettet i Østfold, Oppland, Akershus og Hedmark. De siste fire årene har 33 mennesker omkommet, 16 blitt meget alvorlig skadd og 188 alvorlig skadd i utforkjøringsulykker i Region øst. Det gjør utforkjøringsulykker til den mest utbredte alvorlige ulykkestypen i regionen.

Utformingen av en sving er viktig for ulykkesrisikoen. En krapp, lang og eggformet sving gjør at flere kjører ut av veien. Hvis svingen blir krappere etter at føreren har kommet et stykke inn i svingen, øker faren for utkjøring. I en vanlig sving kan føreren holde rattet stille gjennom kurven. Risikoen øker i svinger der sjåføren må vri rattet ekstra fordi kurven øker underveis i svingen og bilisten har for høy fart.

Tallet på antall døde i trafikken er redusert de siste 20 årene. Tiltak som midtrekkverk, bedre sideterreng og bedring av sikt er viktig for å redusere faren for ulykker.

En stor andel av utforkjøringsulykkene skjer på veier med mindre trafikk.

– Det er mer krevende å forebygge utforkjøringsulykker på veier med mindre trafikk. Dette fordi ulykkene skjer spredt over et større veinett, opplyser senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen, Region øst.