Vestre Toten må kutte 30 millioner kroner: Grunnskole og omsorg mister mest i første runde

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 legges det opp til kutt på ni millioner kroner i første omgang.