Det melder kommunen i en pressemelding onsdag.

Vilmer vil også ta imot henvendelse fra dem som trenger bistand og kople de sammen med frivillige, får Toten Idag opplyst.

Kommunen opplyser at Vilmer har god erfaring med å vurdere frivillige fra tidligere og vil påse at personvern, egnethet og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet blir fulgt opp.

«Vilmer vil levere liknende tjenester i Søndre Land og Gjøvik, noe som er positivt for å finne gode løsninger og dele erfaringer i en situasjon som vil være i endring de neste månedene. Mange ønsker å kunne bidra i krisen og vi ser at det er viktig at kommunen har et eget kontaktpunkt for å ivareta dette», skriver Vestre Toten kommune i pressemeldingen.

Frivilligkoordinator og daglig leder for frivilligsentralen bistår i arbeidet.

«Vi kan sammen dra nytte av erfaringer som blir gjort, knytte kontakter med tjenesteleverandører og bidra til en mindre sårbar bemanningssituasjon ved sykdom», meldes det.

Det har blitt opprettet en egen facebookside: Vilmer Vestre Toten som et felles informasjonspunkt til frivillige.

Her kan du være medlem uavhengig av om du melder seg som frivillig eller har behov for bistand.

For å melde deg som frivillig kan du:

De samme kontaktpunktene kan benyttes om du har behov for hjelp. Deres telefon vil være bemannet mellom 09:00-14.00.

Aktuelle oppgaver kan være handling, lufte hunden og telefonvenn. Det kan også bli aktuelt med bistand for å hente ut medisiner for personer i hjemmekarantene, men her vil det lages en avtale som sikrer prosessen ekstra godt, opplyses det.

Spørsmål kan rettes til frivilligkoordinator: Anne Linn Dambråten på e-post frivillig@vestre-toten.kommune.no eller på telefon 930 83 038,

Leder for infostab er Elisabeth Lund som kan kontaktes via e-post Elisabeth.lund@vestre-toten.kommune.no og telefon 990 44 903