Vil åpne for at noen kan levere avfall gratis på Horisonts miljøstasjoner