Vil bygge nytt storkjøkken og vaskeri på Bøverbru – kontrakt kan skrives i juli 2021

En første utredning presenteres for formannskapet onsdag 11. november.